Algemene

voorwaarden

Op alle werkzaamheden en opdrachten die Dreumel uitvoert zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, en waar van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van de VKG. Met onderstaande links kunt u beide voorwaarden als Pdf opnenen en downloaden.

Algemene leveringsvoorwaarden Dreumel

Algemene Leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk