Plan uw afspraak

Zekerheid en Garantie

Gegarandeerde kwaliteit
Een verstandige investering; zo wordt de aanschaf van nieuwe kozijnen, een schuifpui, een vouwwand of een dakkapel vaak genoemd. Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Want na afronding van een project is de waarde van de betreffende woning vaak meer gestegen dan het bedrag van de feitelijke investering. Dat is zeker het geval wanneer u kiest voor gegarandeerde kwaliteit.

VKG Keurmerk
Wij leveren kunststof kozijnen met het keurmerk van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). Het VKG Keurmerk biedt 5 grote voordelen:

 • Houders van een VKG-keurmerk voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en deskundigheid. 
 • Het VKG-waarborgfonds en de VKG-leveringsvoorwaarden bieden u zekerheid, onder meer met betrekking tot uw aanbetaling op kunststof kozijnen. 
 • U ontvangt een garantiecertificaat als bewijs voor 10 jaar garantie op het product, de montage en de kleur.
 • Kunststof kozijnen zijn zeer milieuvriendelijk door het VKG inzamel- en recyclesysteem én door de duurzame eigenschappen van kunststof kozijnen.
 • ​Heeft u een vraag? De VKG-helpdesk biedt u ondersteuning. Heeft u een klacht, dan heeft het VKG-keurmerk een duidelijke klachtenprocedure.

Unieke Dreumel garantie
Bij het plaatsen van kozijnen, schuifpuien, vouwwanden of dakkapellen gaat het vaak om een behoorlijk bedrag. Dan is het goed om te weten dat u na de oplevering alleen maar plezier van uw aanschaf heeft en geen extra zorgen of kosten. Wij tonen u vooraf welke schriftelijk garanties we verlenen en hoe onze service is georganiseerd.

Garantiebepalingen
Dreumel ramen en deuren b.v.

Deze garantiebepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1.1
15 jaar garantie op constructie, kleur, folies en rubbers op de geleverde kunststof kozijnen. 10 jaar garantie op constructie, lak, moffelwerk en rubbers van de door Opdrachtnemer geleverde aluminium kozijn, serre en veranda systemen.

Artikel 1.2
Uitgezonderd zijn de aluminium producten van Solarlux waarop 5 jaar garantie gegeven wordt.

Artikel 1.3
Indien aangegeven in de Opdracht wordt op de aluminium kozijnen een Qualicoat fabrieksgarantie van 15 jaar gegeven (aangeven op de voorzijde van het garantiebewijs waarbij toegevoegd en van toepassing de garantiebepalingen van de fabrikant).

Artikel​ 2.1
10 jaar garantie op constructie, houtrot van hardhouten en verduurzaamde houten kozijnen.

Artikel 2.2
Uitgezonderd zijn de houten producten van Solarlux waarop 5 jaar garantie gegeven wordt.

Artikel 2.3
Op door Opdrachtnemer aangebracht kitwerk en buitenschilderwerk (voor- of aflak) van alle houten producten wordt 2 jaar garantie gegeven.

Artikel 3.1
10 jaar garantie op het materiaal, kleurechtheid en coating van de door Opdrachtnemer aangebrachte onderhoudsarme kunststof buitenafwerkingen zoals Volkern, Keralit en overige kunststof producten.

Artikel 3.2
2 jaar garantie op het lak- en moffelwerk van door Opdrachtnemer aangebracht aluminium zet- en plaatwerk.

Artikel 3.3
5 jaar garantie op kleur, folies, ornamenten en isolatieglas van de door Opdrachtnemer geleverde paneel- en (voor)deurvullingen.

Artikel 3.4
2 jaar garantie op het functioneren van de draai- en schuifdelen van het hang- en sluitwerk.

Artikel 3.5
2 jaar garantie op de oppervlakte-behandeling (zoals roest vast staal, annodisatie en in kleur gecoat materiaal) van scharnieren, raam- en deurkrukken.

Artikel 3.6
10 jaar garantie op het functioneren (functionaliteitsgarantie) van de toegepaste onderdelen in ramen en deuren van
de kunststof en aluminium kozijnen (uitgezonderd Solarlux) zoals sluitplaten, sloten, cilinders, scharnieren e.d.

Artikel 4.1
10 jaar garantie op lek- en blindslag van isolerende beglazing welke is gemonteerd in kunststof, houten en aluminium kozijnen.

Artikel 4.2
5 jaar garantie op lek- en blindslag van isolerende beglazing met glas in lood.

Artikel 5.1
10 jaar garantie op wind- en waterdichtheid van de bouwkundige aansluitingen aan gevel en dak van alle door Opdrachtnemer gemonteerde kozijnen, serres, tuinkamers en dakkapellen.

Artikel 6.1
2 jaar garantie op het functioneren, kleur en moffelwerk van ventilatieroosters, zonwering en horren.

Artikel 7.1
Op levering en montage van alle in deze garantiebepalingen niet genoemde producten wordt een garantie van 1 jaar gegeven.

Buiten de door Opdrachtnemer gegeven garantie vallen alle slijtage, beschadigingen, gebreken of andere schade:

 • a. Die niet veroorzaakt is door een constructiefout in de ramen of deuren;
 • b. Die het gevolg is van het niet (volledig) of het niet juist naleven van de Onderhoudsvoorschriften van Opdrachtnemer;
 • c. Die het gevolg is van een tijdelijke of blijvende verandering van het milieu;
 • d. Die het gevolg is van vormverandering in de bouwkundige constructies van ondeugdelijk uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/of het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
 • e. Die het gevolg is van een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger;
 • f. Die het gevolg is van werkzaamheden die door een andere (rechts)persoon dan Opdrachtnemer zijn uitgevoerd;
 • g. Die het gevolg is van schilderwerk op houten kozijnen welke door of in opdracht van Opdrachtgever zijn aangebracht;
 • h. Die niet het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtnemer en eveneens niet zijn gelegen in, of het gevolg zijn van, een materiaal- of fabricagefout;
 • i. Ontstaan door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
 • j. Waarvan de oorzaak niet genoegzaam kan worden aangetoond.


Daarnaast vallen buiten iedere garantie:

 • a. Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • b. Alle vormen van breuk van glas;
 • ​c. Geleverd en gemonteerd isolatieglas in combinatie met figuur, structuur- en/of draadglas.
   

Overige bepalingen:

 • a. Gebreken en schade zullen na melding zo spoedig mogelijk worden beoordeeld en bij een terecht beroep op de garantie zonder berekening van kosten worden verholpen.
 • b. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 • c. De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.
 • d. Bij verhuizing van de opdrachtgever kan de garantie uitsluitend worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar indien deze binnen 3 maanden na overdracht Opdrachtgever heeft verzocht voor een inspectie en onderhoudsbeurt. Voorrijkosten, arbeid en materialen welke benodigd zijn voor de onderhoudsbeurt zullen voor het dan geldende tarief worden uitgevoerd.
 • e. Aanspraak op garantie kan pas worden gemaakt indien de volledige aanneemsom inclusief eventueel meer- en/of minderwerk is voldaan.

Plan een
afspraak
in onze
showroom

U bent bij ons van harte welkom. Plan uw afspraak in en we helpen u meteen als u binnenkomt.

Bezoek de showroom

Elke woning wordt beter met Dreumel!